Entreprenørtjenester

Vi tilbyr tjenester:
- Graving
- Oppmåling
- Feiing

- Sprenging
- og mykje meir.
Andre oppdrag du vil ha hjelp til, eller lure på om vi tar på oss?
Ta kontakt på 48093117 og snakk med Rune Nordal så får du svar og vi ser på det.

Ta kontakt

Nordal Maskinstasjon DA
Gulevegen 31
6723  Svelgen

Telefon:
480 93 117

E-postadresse
post@nordalmaskin.as