Entreprenørtjenester

Vi tilbyr tjenester som:
- Graving
- Oppmåling
- Feiing

- Sprenging

- Stilasbygging

- Trafikkdirigering

- Utleige

- og mykje meir.


Andre oppdrag du vil ha hjelp til, eller lure på om vi tar på oss?
Ta kontakt på 48093117 og snakk med Rune Nordal, så får du svar og vi ser på det.

Ta kontakt