Entreprenørtjenester

Vi tilbyr tjenester:
- Graving
- Oppmåling
- Feiing

- Sprenging
- og mykje meir.
Andre oppdrag du vil ha hjelp til, eller lure på om vi tar på oss?
Ta kontakt på 48093117 og snakk med Rune Nordal så får du svar og vi ser på det.

Ta kontakt